Posts Tagged ‘Romer’

Om man ska ta kristendomen på allvar….

juni 24, 2014

så borde vi väl dela med oss till dem som tigger….

Ber om ett samtal med vår kyrkoherde. Vad gör kyrkan i Alingsås för de fattiga som plötsligt finns mitt ibland oss? Inget alls än så länge. Jo, man håller på att göra om sin diakonala strategi. Där borde man kunna tänka till o komma fram till något.

Jag funderar: Om alla församlingar i Sverige ordna en bostad till EN utblottad romsk familj, så skulle bostadsproblemet vara löst. Kanske kan Christinae församling utmana övriga församlingar! Det kan inte vara omöjligt att ge alla ett hem. Vi skulle kunna se det som en kompensation som romerna har utsatts för under århundraden.

Men kanske är det i Rumänien som problemet i första hand ska lösas. Det är ju svårt att lära sig svenska när man knappt har fått lära sig läsa på sitt modersmål. EU har ju pengar. Kan Svenska kyrkan genom systerkyrkor i Rumänien starta folkhögskolor för romer, så får de både bostad o undervisning på samma gång. Det kanske skulle funka. Värt att utreda om EU-pengar kan användas till detta.

Annonser

….men han höll på att inte få något bankkonto!

maj 23, 2014

Blev avbruten av åska o hann inte skriva färdigt om min romska vän som fått ett jobb, och därför behövde uppge ett bankkonto där lönen skulle sättas in. Vi gick tillsammans till Nordea i Alingsås. Där kunde man inte hjälpa till eftersom de bara var servicekontor.. Eller något sånt. Så han försökte på Nordea i Göteborg och fick nobben.

Men så, på den där frukosten på Europadagen 9 maj träffade jag på den f d VD:n på Sparbanken i Alingsås och bad honom lösa problemet. Han hänvisade till sin efterträdare som lovade hjälpa till. Och så veckan därpå fick vi en tid, gick dit tillsammans och de löste det. Men med en tydlig deklaration att det var ett undantag. Banker måste kunna identifiera sina kunder och de får egentligen inte göra så här. Men hur ska romer utan godkända ID-handlingar då kunna jobba vitt? Då återstår ju bara att jobba svart eller att tigga eller sälja faktum. Vad är då EU:s överenskommelser om arbetskraftens fria rörlighet värd? Var den bara till för välavlönade experter??