Archive for the ‘1’ Category

Brev till statsministern

april 19, 2010

Till statsminister Fredrik Reinfeldt

Hej Fredrik!

Mat är mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 och enligt konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, ESK-konventionen från 1966. Trots det kränks den dagligen utan att de regeringar som skulle ha skyddat och respekterat sina invånares rätt att kunna försörja sig i värdighet, ställs till svars.

Det förvånar mig mycket att den svenska regeringen, som i alla sammanhang säger sig arbeta för mänskliga rättigheter har beslutat att inte underteckna tilläggsprotokollet till ESK- konvention, som FN:s generalförsamling enhälligt antog den 10 dec 2008. (Läs gärna min artikel på http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-ar-svart-att-forsta-regeringens-hallning_3132909.svd)

Just nu pågår en omfattande ”landgrabbing” världen över. Den odlingsbara marken blir allt mer åtråvärd och företag i välbärgade länder ägnar sig i snabb takt åt att köpa upp mark i syd för framtida behov. De som drabbas är fattiga människor utan papper på att de äger den mark de brukar. Ofta är det kvinnor och ursprungsfolk som körs iväg och förlorar sina försörjningsmöjligheter.

Världsbanken kommer i slutet av april att fatta beslut om några principer för hur dessa så kallade investeringar ska kunna göras på ett anständigt sätt, men principerna ska vara frivilliga och kommer därför inte kunna förhindra att mängder av utblottade människor kommer att påverkas mycket negativt. ”Landgrabbing” kan aldrig vara att värna mäskliga rättigheter och demokrati. Redan nu är antalet kroniskt undernärda över en miljard människor. De har aldrig varit så många och ändå ökar antalet. En stor del är barn och de dukar under i en takt av ett barn var femte sekund.

Den svenska regeringen har nu en möjlighet att göra något för att förhindra ”landgrabbing”. Lyft frågan till en anständig diskussion! Gå inte på de principer Världsbanken föreslår. Arbeta istället för implementering av rekommendationerna från International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD) and the International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD). Och se till att ESK-konventionens mänskliga rättigheter om mat, vatten, bostad, hälsa och utbildning för alla människor respekteras. Sverige borde naturligtvis skriva under det nya tilläggsprotokollet till ESK-konventionen som ger individer klagorätt på sina regeringar då de inte skyddar deras rätt att kunna försörja sig.

Med hopp om ett kraftfullt agerande från den svenska regeringens sida i denna fråga
och om ett positivt svar

Annonser

Globalt barnbidrag

april 6, 2010

Idag skriver Hans Abrahamsson att han tycker vi borde införa ett globalat barnbidrag.
Den här artikeln skrev jag i april 2005.

Ett globalt barnbidrag finansierat av en Tobinskatt
skulle kunna bidra till NOLLSVÄLT!

Tänk om EU skulle försöka bidra till att minska svälten i världen i stället för att genom orättvisa handelsregler och en dumpning av jordbruksprodukter förvärra livsvillkoren för fattiga människor och länder. En möjlighet som EU har är att bli det först med att införa en avgift på valutatransaktioner, en så kallad Tobinskatt. Det skulle bidra till att stabilisera valutamarknaderna men också ge ekonomiska resurser för att bekämpa hunger och svält bland världens barn. Frankrike och Belgien är positiva och kan tänka sig att införa någon form av avgift på valutatransaktioner och övriga EU-medlemmar gör detsamma. När ska Sverige våga fatta samma kloka beslut?

Det är oacceptabelt att under 2005 minst 7 miljoner barn under fem års ålder kommer att dö av kronisk undernäring, precis som alla andra år. Så kan det väl inte få hålla på! Det finns ju tillräckligt med resurser för att producera tillräckligt med mat för att alla skulle kunna få äta sig mätta.

Orsakerna till svält är sällan krig och katastrofer, vilket de flesta tror. 90 % av svältdöden sker under helt vardagliga förhållanden bland människor som varken får frukost eller lunch och kanske inte heller någon middag. Undernärda mammor föder undernärda barn som inte heller efter födseln får tillräckligt med mat. Många mammor med små barn är så fattiga att de inte har råd att köpa mat eller har tillgång till mark att odla på. Och då hjälper varken demokrati eller marknadsekonomi.

I världens största demokrati, Indien föds 60 % av barnen undernärda och 70-80% av mammor är fattiga analfabeter. Och då hjälper ingen marknadsekonomi i världen eftersom de inte har något att köpa för! Den dryga miljard människor som lever på mindre än en dollar om dagen är inte intressant för marknaden. Dessa människors köpkraft är så svag att de inte får sina behov tillgodosedda.

Detta drabbar oss alla i själen som måste leva med vetskapen att barn dör av undernäringen. Men det drabbar också marknaden som fungerar dåligt i brist på konsumenter. Och det drabbar samhällena som skakas av ökad social oro. Hungriga människor blir lätt desperata, särskilt hungriga sysslolösa unga män.

Jag har funderat mycket på hur vi snabbt skulle kunna förhindra att barn dör av svält och har kommit fram till följande förslag: Vi bör pröva att inför ett ”globalt barnbidrag”, finansierat av en Tobinskatt. Kanske fem euro i månaden kunde vara en lagom summa. Pengarna skulle betalas ut till mamman en gång i månaden.

Låt oss börja med att pröva idén i ett land i Västafrika, där kvinnorna är förhållandevis starka och självständiga. Bidraget tänker jag mig skulle betalas ut via olika biståndsorganisationer eller kyrkor, som redan finns på plats och är välsedda och betrodda. Mammorna skulle behöva anmäla sitt behov, registrera sig och sedan gå och hämta bidragen varje månad.

Jag är övertygad om att dessa barns mammor skulle använda pengarna till mat, kläder och skolavgifter till sina barn. All erfarenhet visa att kvinnor prioriterar annorlunda än män och att om mammorna har tillgång till resurser kommer det hela familjen till godo.
Vad som mer skulle hända är att efterfrågan på livsmedel skulle öka så att de egna bönderna skulle få avsättning för sina produkter. Motivationen att odla mer skulle öka och ekonomin kanske börja blomstra nerifrån, genom den inhemska efterfrågan.

Det finns också ett annat område i världen, där ett försök med ett globalt finansierat barnbidrag skulle kunna lyckas bra. För första gången i världshistorien har det kommit en statschef som prioriterar hungerbekämpningen i sitt eget land, president Lula i Brasilien. Han har lanserat ett program kallat NOLLSVÄLT, FOME ZERO, som går ut på att varje brasilianare ska ha rätt att få äta tre mål mat om dagen För det har man satt upp mängder med program, bl a ett särskilt matbidrag, ”bolsa escola” för de mammor som ser till att barnen kommer till skolan.

Men svälten och fattigdomen i Brasilien är enorm och det behövs mer pengar. President Lula i Brasilien inbjöd därför tillsammans med presidenterna i Argentina och Frankrike till en stor konferens då FN:s generalförsamling öppnade i september 2004. De presenterade en plan, Action Against Hunger and Poverty och ett upprop: the New York Declaration on Action Against Hunger and Poverty som över hundra länder skrev på, däribland Sverige.

FN:s alla medlemsländer har enats om Millennieutvecklingsmålen som bl a går ut på att utrota extrem fattigdom och hunger, men det saknas pengarna, politisk vilja och goda idéer. I aktionsplanen finns därför förslag på nya finansieringsmöjligheter. En liten avgift på valutatransaktioner, försumbar för penningplacerarna, skulle kunna göra det möjligt att finansiera grundläggande global välfärd. Varje dag omsätts mer än 1000 miljarder euro på den globala finansmarknaden. Att använda Tobinskatten för att införa ett globalt barnbidraget vore ett lämpligt första steg för att visa vilka oändliga möjligheter det faktiskt finns.

Sverige och EU skulle kunna visa på möjligheterna att leva upp till FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, där rätten att få försörja sig och rätten till mat och vatten ingår och en gång för alla slå fast att det är oacceptabelt att fortfarande på 2000-talet ska små barn dö på grund av kronisk undernäring. Ett globalt barnbidrag, finansierat av en global skatt på valutatransaktioner tror jag vore det snabbaste sättet att uppnå NOLLSVÄLT.

Lena Klevenås
april 2005

Vart fjärde barn i USA är drabbat av hunger

mars 29, 2010

49 miljoner amerikaner går hungriga. 17 miljoner av dem är barn under 18 år. 1/3 av människorna i t ex Philadelphia har erfarenhet av hunger. Man talar om en hungerepidemi. Obama lovade utrota hunger bland barn till 2015, men utvecklingen har hittills gått åt fel håll. Precis som i världen i övrigt. Ensamstående mammor och deras barn är värst drabbade. Många skolor har börjat servera både frukost och lunch och många elever får också med sig en matpåse hem på eftermiddagen för att ha något att äta på kvällen.
Och det går ju inte att mätta ett barn med löften om att de ska slippa vara hungriga om fem år, 2015! Då är ju skadan redan skedd.

Barn behöver mat, ljus och värme bland annat. Men i slutet av månaden är det tomt i många skafferier. Matkupongerna delas ut i början av månaden och maten räcker inte månaden ut. Och färskvaror verkar det inte alls handla om, tyvärr, utan mest kex och tonfiskburkar. Barnen drabbas naturligtvis hårdast. Matbristen ger sjukdomar, depressioner och inlärningssvårigheter. I de fattigaste områdena är det dessutom långt till billiga stormarknader och människor utan bil kan inte ta sig dit. Därför räcker inte heller pengarna långt. En mamma berättar att hon gett barnen isglass till frukost. Inte heller kan de vuxna betala sina elräkningar, så barnen har det ofta både mörkt och kallt.

Alla människor har rätt till tillräckligt med näringsrik och god mat som ger kraft och energi att leva ett bra liv. Alla har också rätt till bostad, utbildning och hälsa. Dessa rättigheter finns inskriven i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Rättigheterna har förtydligats i konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna från 1966. Den har USA som en av få länder inte skrivit på.

Människor i USA kämpar för sina ekonomiska rättigheter. Vid ESF, European Social Forum i Malmö för några år sedan mötte jag några kvinnor som bildat Poor Peoples Human Rights Campaign. De hade blivit fråntagna sina barn för att de inte hade haft råd att betala hyran, utan sov i bilar. Ingen hjälp fanns att få. Nu uppmnar

Politik – hur gör man?

mars 16, 2010

Provboken har kommit från GML Print on Demand. Med nytt förord och citat från Åsa Moberg som var här den 8 mars och firade internationella kvinnodagen. Hon var den som från början uppmuntrade mig att skriva, då när jag skrev huvuddelen för flera år sedan. Glad är jag också över den fina texten på baksidan, av Brian Palmer, (socialantropolog och f d gästprofessor till Torgny Segerstedts minne vid Göteborgs universitet), som inbjudit mig till flera av sina kurser.

Första gången jag inbjöds var till Uppsala för några år sedan då han undervisade på teologiska institutionen och kursen hette Personal choice and Global transformation. Brians metod var att inbjuda personer som han ville att studenterna skulle få träffa. Som inbjuden skulle man inte hålla något föredrag utan bara svara på frågor. Studenterna hade fått i uppgift att ta reda på så mycket som möjligt om personen i förväg. Så många har läst min bok innan den nu ska tryckas.

Men det känns nervöst!

Insnöad

februari 22, 2010

Åkte till Stockholm i lördags, efter en härlig sportlovsvecka med barnbarna, för att ha styrelsehelg med FIAN. Blev fem timmar försenad med tåget. Men slapp i alla fall sitta kvar hela natten.
Och nu kommer jag inte hem! Alla tåg är inställda mellan Stockholm och Göteborg, så det blir en extra natt hos goda vänner. Tur att man har sådana!
Nu har jag ny biljett till i morgon bitti. Hoppas tåget går. Längtar hem till Ingemar o behöver vara med på diverse möten. I morgon em möte med Barn- och ungdosmnämnden och på onsdag fullmäktige med interpellationsdebatt om kostupphandlingen.

De dödas nyhetsvärde

februari 8, 2010

GP hade apropå jordbävningen i Haiti en liten faktaruta om de dödas nyhetsvärde i GP den 23 jan.
Det krävs 38 920 dödsfall på grund av matbrist för att det ska få lika stort utrymme som 2 dödsfall i en jordbävning. Siffrorna är från USA.

Det verkar vara precis samma ointresse för svältdöden där som i Sverige och det är väldigt tragiskt eftersom det skulle vara så lätt att förhindra vartenda dödsfall i svält. Det är inget som egentligen saknas.

90 % av dödsfallen sker under helt vardagliga förhållanden av människor som inte plundrar och inte behöver hållas i schack av influgna poliser. Det är de alldeles för svaga för. Det är bara i början, som nu på Haiti, när hungerkänslorna är ovana som det blir kravaller.

De flesta som är dödligt hungriga är barn som var undernärda redan vid födseln och de dukar under i tysthet.
Som Peter Hjörne skrev den 24 januari: Tidigare svalt 6 miljoner människor (på Haiti) utan att omvärlden lyfte ett finger.

Varför gjorde vi inte det? Mat är ju en mänsklig rättighet som gäller alla, överallt. Och det finns massor med saker vi kan göra för att den rätten ska respekteras och skyddas.

Provval till fullmäktigelistan i Alingsås

januari 14, 2010

Just nu har vår duktiga kanslist på MP Alingsås skickat ut inbjudan till provvalet i Alingsås. För första gången har vi en riktig folder med de 12 kandidater som vill vara med på vår lista. Alla medlemmar uppmanas att välja ut de tre som man helst vill ska vara med på listan. Den 25 jan. ska vi öppna kuverten och räkna samman rösterna. Vi har flera nya kandidater så det känns riktigt roligt!
Det enda som bekymrar mig är att vi borde ha fler namn på vår valsedel. Om opinionssiffrorna står sig kommer vi nätt att jämt klara av att besätta alla platser och ha ersättare så det räcker. Men det är ju egentligen ett fantastiskt roligt problem!

Nu börjar valåret!

januari 1, 2010

Äntligen är det 2010! valåret har börjat!

Kommer att kandidera till riksdagen igen och nu startar valrörelsen för min del. Har beslutat mig för att ge ut min bok Från Parlamentet till gatan, för jag vill ha en riktig bok att erbjuda dem som vill veta vad jag ville och vad jag försökte åstadkomma under min tid som socialdemokrat. Jag var för mycket före min tid då, men nu kanske tiden är mogen för mina idéer och förhoppningsvis vill många stödja mig nu när jag vill tillbaka till parlamentet. Min ambition är att arbeta för nollsvält i hela världen. Och jag är bra på att hitta och förverkliga de möjligheter som faktiskt finns. Och har hur mycket energi som helst!

Sedan 2003 är jag miljöpartist och det passar mig mycket bättre! Åsikterna, otåligheten, partikulturen och handlingsutrymmet passar mig som hand i handske. Och med min långa erfarenhet i det stora socialdemokratiska partiet känner jag mig som den sanna rödgröna människan, äntligen hel på något vis. Socialdemokraterna blir så mycket bättre när de tvingas samarbete med Miljöpartiet. Och jag kanske kan bidra med att överbrygga en del motstånd och missförstånd.

Nu ska jag bara skriva ett förord och sedan välja förlag. Det är härligt med print on demand!

Nollsvält!

november 2, 2009

Ordets makt över tanken, nollsvält är förstås målet. Läs hur det kan gå till!
http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=12288&number=84484

Vill till riksdagen!

oktober 31, 2009

Just nu pågår provval till riksdagslistan för MP i Västar Götaland norra. Har precis postat ett brev till alla medlemmar i valkretsen och bett dem stödja min kandidatur. Hoppas det funkar och att fler blir glada än arga!
Den 12: räknas rösterna och den 22:a fastställs listans fem första namn!

Anledningen till att jag vill arbeta i riksdagen under nästa mandatperiod är främst mitt internationella engagemang, men jag har också stor politisk erfarenhet och uthållighet. Därför tror jag att jag skulle kunna göra nytta.

Mitt fokus är rätten till mat och nollsvält. Det finns tillräckligt med mat för att alla ska kunna äta sig mätta. Kronisk undernäring beror varken på för liten produktion eller på katastrofer och krig – utan sker under helt vardagliga förhållanden.

De finns tre saker vi måste verka för:

1. Öka trycket på världens regeringar så att de respekterar att mat är en mänsklig rättighet och att de gör det de åtagit sig när de undertecknade FN- konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturell rättigheterna, dvs. skyddar och respekterar sin egen befolkning.

2. Förändra EU:s handelspolitik, så att vi inte tvingar på fattigare länder avtal som gör att de tvingas öppna upp sina marknader för europeiska storföretag som tvångsförflyttar ursprungsfolk och småjordbrukare.

3. Förändra vår egen livsstil och minska våra ekologiska fotspår så att det finns utrymme för alla att försörja sig i värdighet utan att klimatet försämras.

Den här mandatperioden sitter jag i kommunfullmäktige i Alingsås och arbetar med barn- och ungdomsfrågor. Har ställt många frågor och interpellationer och synts en hel del i Alingsås tidning. Vi är ett bra gäng i lokalavdelningen och lyckades mycket bra i EU-valet och fick nästan 15 %. Ska strax iväg till studiecirkeln för att tipsa om hur man umgås med media, för alla nya som vill ta på sig uppdrag nästa mandatperiod. Jag gillar att organisera och bygga upp bättre strukturer för vårt arbete inom MP. Under fem år var jag sammankallande i Miljöpartiets internationella kommittéen och satt också i partistyrelsen två år.

Men jag har också erfarenheter från ett annat parti. 1991-1998 satt jag i riksdagen för socialdemokraterna. Den erfarenheten kan vara till nytta i det kommande samarbetet med (S) och (V). Kulturen inom våra partier är väldigt olika och kanske kan jag överbrygga en del missförstånd.

Jag var väldigt grön även som socialdemokrat; var EU-motståndare och JAS-motståndare, motionerade om sambandet mellan ekologi och den ekonomi och ifrågasatte den eviga ekonomiska tillväxten som mål för politiken.

Redan i mitten på 90-talet tyckte jag att Saab och Volvo skulle börja göra bensinsnålare bilar. Det var inte populärt hos alla metallare i Trollhättan och Dalsland, så jag blev helt sonika utbytt på riksdagslistan inför valet 1998. Det var första gången det var personval och de ville inte riskera att jag skulle komma in..

I riksdagen satt jag först i Jordbruksutskottet (miljö fanns inte då), 1991-1994 sedan i Utrikesutskottet. Det lämnade jag i protest 1996 då (S) sparade 5 miljarder i biståndet. De sista två åren var jag ersättare i Kulturutskottet.

Men jag fyllde ändå tiden väl bl. a. som ordförande i riksdagens grupp för mänskliga rättigheter och som vice ordf. i PGA, Parliamentarians for Global Action som samarbetar globalt kring miljö- och fredsfrågor.
Andra intressanta uppdrag som jag är ganska stolt över, var ordförandeskapet för svenska FAO-kommittén (FN:s organisation för Food and Agriculture) och i en Policygrupp för strategiskt tänkande kring globala livsmedelsfrågor. Allt vad vi föreslog där känns helt rätt ju mer tiden går.

Är det något jag är bra på så är det på att tänka långsiktigt och att se nya möjligheter. Bland annat därför trivs jag så bra i Miljöpartiet. Jag har varit medlem sedan 2003 och ställde upp i riksdagsvalet 2006
då jag stod på andra plats och var mycket nära att bli inkryssad.

Bland annat därför vill jag försöka igen!