Archive for juni, 2014

Om man ska ta kristendomen på allvar….

juni 24, 2014

så borde vi väl dela med oss till dem som tigger….

Ber om ett samtal med vår kyrkoherde. Vad gör kyrkan i Alingsås för de fattiga som plötsligt finns mitt ibland oss? Inget alls än så länge. Jo, man håller på att göra om sin diakonala strategi. Där borde man kunna tänka till o komma fram till något.

Jag funderar: Om alla församlingar i Sverige ordna en bostad till EN utblottad romsk familj, så skulle bostadsproblemet vara löst. Kanske kan Christinae församling utmana övriga församlingar! Det kan inte vara omöjligt att ge alla ett hem. Vi skulle kunna se det som en kompensation som romerna har utsatts för under århundraden.

Men kanske är det i Rumänien som problemet i första hand ska lösas. Det är ju svårt att lära sig svenska när man knappt har fått lära sig läsa på sitt modersmål. EU har ju pengar. Kan Svenska kyrkan genom systerkyrkor i Rumänien starta folkhögskolor för romer, så får de både bostad o undervisning på samma gång. Det kanske skulle funka. Värt att utreda om EU-pengar kan användas till detta.

Annonser