Archive for april, 2014

Att vägen är lång

april 30, 2014

Att vägen är lång

gör den inte svårare att gå

Att den är full av hinder

gör det inte omöjligt att komma fram

Att vägvisarna pekar fel

får man ta med i beräkningen

likaså de plötsliga skyltarna

med privat område, vägen upphör,

fartbegränsning, fotgängare förbjudes

     De säger att vi går åt fel håll

     utan att ens ta reda på

     vart vi är på väg

Men den som vet riktningen

känner också vägen

den fasta marken under fötterna

Svårare är det inte:

 

 

Birgitta Boucht

 

Annonser

I England finns det inga romska tiggare

april 25, 2014

Har varit på en underbar vecka i Devon, bröllop o sommar! Först två nätter i London. Konstaterade att det inte fanns några tiggare alls. Möjligen två. Inga fattiga EU-medborgare där inte. Förklaringen? Great  Britain är inte med i Schengen. Vi fick visa upp våra svenska pass tre ggr på ditresan o tre gånger på hemresan också.

Den fria rörligheten för arbetskraft inom EU fungerar inte

En skola för de utvalda?

april 7, 2014

Läser Göran Greiders artikel i Dagens ETC 2 april, ”Milton Friedmans skola för de utvalda”. Varför har vi egentligen ett fritt skolval och vad leder det till? GG:s analys är att priset för att låta några begåvningsreserver från förorterna få möjlighet att ta sig till en elitskola är att den efterlämnade klassen dräneras på de studiebegåvade eleverna som lärarna förr alltid kunde lita på fanns i varje klass. Elever som var en förebild för de övriga, ett exempel på att det där med att plugga också var en möjlighet. Resultatet av den gamla sortens klasser var att resultaten för de smått ointresserade steg, vilket gynnade hela samhället.

När alla studiemotiverade elever försvinner från en klass sjunker resultaten från dem som blir kvar som en stenar i vatten. Det är det vi ser nu. Inte ens blir resultaten för de elever som söker sig bort bättre heller utan ligger i stort sett still.

Det kanske inte bara är lärarnas status och löner som behöver höjas. Också skolklassens status som grupp måste uppvärderas. En klass är en fungerande enhet som höjer resultaten för de flesta elever.

Om priset för det fri skolvalet är sjunkande skolresultat för elevgruppen som helhet, då var det väl ingen bra idé, eller?