Archive for april, 2010

Debattartikel i GP idag

april 29, 2010

Slöläser GP innan jag ska somna. Då ser jag det, den är ju med! Min debattartikel i GP idag! Visserligen bara på webben, men ändå.
Så läs den! Stora markövertag hotar människors försörjning. gp.se/nyheter/debatt

Annonser

Brev till statsministern

april 19, 2010

Till statsminister Fredrik Reinfeldt

Hej Fredrik!

Mat är mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 och enligt konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, ESK-konventionen från 1966. Trots det kränks den dagligen utan att de regeringar som skulle ha skyddat och respekterat sina invånares rätt att kunna försörja sig i värdighet, ställs till svars.

Det förvånar mig mycket att den svenska regeringen, som i alla sammanhang säger sig arbeta för mänskliga rättigheter har beslutat att inte underteckna tilläggsprotokollet till ESK- konvention, som FN:s generalförsamling enhälligt antog den 10 dec 2008. (Läs gärna min artikel på http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-ar-svart-att-forsta-regeringens-hallning_3132909.svd)

Just nu pågår en omfattande ”landgrabbing” världen över. Den odlingsbara marken blir allt mer åtråvärd och företag i välbärgade länder ägnar sig i snabb takt åt att köpa upp mark i syd för framtida behov. De som drabbas är fattiga människor utan papper på att de äger den mark de brukar. Ofta är det kvinnor och ursprungsfolk som körs iväg och förlorar sina försörjningsmöjligheter.

Världsbanken kommer i slutet av april att fatta beslut om några principer för hur dessa så kallade investeringar ska kunna göras på ett anständigt sätt, men principerna ska vara frivilliga och kommer därför inte kunna förhindra att mängder av utblottade människor kommer att påverkas mycket negativt. ”Landgrabbing” kan aldrig vara att värna mäskliga rättigheter och demokrati. Redan nu är antalet kroniskt undernärda över en miljard människor. De har aldrig varit så många och ändå ökar antalet. En stor del är barn och de dukar under i en takt av ett barn var femte sekund.

Den svenska regeringen har nu en möjlighet att göra något för att förhindra ”landgrabbing”. Lyft frågan till en anständig diskussion! Gå inte på de principer Världsbanken föreslår. Arbeta istället för implementering av rekommendationerna från International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD) and the International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD). Och se till att ESK-konventionens mänskliga rättigheter om mat, vatten, bostad, hälsa och utbildning för alla människor respekteras. Sverige borde naturligtvis skriva under det nya tilläggsprotokollet till ESK-konventionen som ger individer klagorätt på sina regeringar då de inte skyddar deras rätt att kunna försörja sig.

Med hopp om ett kraftfullt agerande från den svenska regeringens sida i denna fråga
och om ett positivt svar

Globalt barnbidrag

april 6, 2010

Idag skriver Hans Abrahamsson att han tycker vi borde införa ett globalat barnbidrag.
Den här artikeln skrev jag i april 2005.

Ett globalt barnbidrag finansierat av en Tobinskatt
skulle kunna bidra till NOLLSVÄLT!

Tänk om EU skulle försöka bidra till att minska svälten i världen i stället för att genom orättvisa handelsregler och en dumpning av jordbruksprodukter förvärra livsvillkoren för fattiga människor och länder. En möjlighet som EU har är att bli det först med att införa en avgift på valutatransaktioner, en så kallad Tobinskatt. Det skulle bidra till att stabilisera valutamarknaderna men också ge ekonomiska resurser för att bekämpa hunger och svält bland världens barn. Frankrike och Belgien är positiva och kan tänka sig att införa någon form av avgift på valutatransaktioner och övriga EU-medlemmar gör detsamma. När ska Sverige våga fatta samma kloka beslut?

Det är oacceptabelt att under 2005 minst 7 miljoner barn under fem års ålder kommer att dö av kronisk undernäring, precis som alla andra år. Så kan det väl inte få hålla på! Det finns ju tillräckligt med resurser för att producera tillräckligt med mat för att alla skulle kunna få äta sig mätta.

Orsakerna till svält är sällan krig och katastrofer, vilket de flesta tror. 90 % av svältdöden sker under helt vardagliga förhållanden bland människor som varken får frukost eller lunch och kanske inte heller någon middag. Undernärda mammor föder undernärda barn som inte heller efter födseln får tillräckligt med mat. Många mammor med små barn är så fattiga att de inte har råd att köpa mat eller har tillgång till mark att odla på. Och då hjälper varken demokrati eller marknadsekonomi.

I världens största demokrati, Indien föds 60 % av barnen undernärda och 70-80% av mammor är fattiga analfabeter. Och då hjälper ingen marknadsekonomi i världen eftersom de inte har något att köpa för! Den dryga miljard människor som lever på mindre än en dollar om dagen är inte intressant för marknaden. Dessa människors köpkraft är så svag att de inte får sina behov tillgodosedda.

Detta drabbar oss alla i själen som måste leva med vetskapen att barn dör av undernäringen. Men det drabbar också marknaden som fungerar dåligt i brist på konsumenter. Och det drabbar samhällena som skakas av ökad social oro. Hungriga människor blir lätt desperata, särskilt hungriga sysslolösa unga män.

Jag har funderat mycket på hur vi snabbt skulle kunna förhindra att barn dör av svält och har kommit fram till följande förslag: Vi bör pröva att inför ett ”globalt barnbidrag”, finansierat av en Tobinskatt. Kanske fem euro i månaden kunde vara en lagom summa. Pengarna skulle betalas ut till mamman en gång i månaden.

Låt oss börja med att pröva idén i ett land i Västafrika, där kvinnorna är förhållandevis starka och självständiga. Bidraget tänker jag mig skulle betalas ut via olika biståndsorganisationer eller kyrkor, som redan finns på plats och är välsedda och betrodda. Mammorna skulle behöva anmäla sitt behov, registrera sig och sedan gå och hämta bidragen varje månad.

Jag är övertygad om att dessa barns mammor skulle använda pengarna till mat, kläder och skolavgifter till sina barn. All erfarenhet visa att kvinnor prioriterar annorlunda än män och att om mammorna har tillgång till resurser kommer det hela familjen till godo.
Vad som mer skulle hända är att efterfrågan på livsmedel skulle öka så att de egna bönderna skulle få avsättning för sina produkter. Motivationen att odla mer skulle öka och ekonomin kanske börja blomstra nerifrån, genom den inhemska efterfrågan.

Det finns också ett annat område i världen, där ett försök med ett globalt finansierat barnbidrag skulle kunna lyckas bra. För första gången i världshistorien har det kommit en statschef som prioriterar hungerbekämpningen i sitt eget land, president Lula i Brasilien. Han har lanserat ett program kallat NOLLSVÄLT, FOME ZERO, som går ut på att varje brasilianare ska ha rätt att få äta tre mål mat om dagen För det har man satt upp mängder med program, bl a ett särskilt matbidrag, ”bolsa escola” för de mammor som ser till att barnen kommer till skolan.

Men svälten och fattigdomen i Brasilien är enorm och det behövs mer pengar. President Lula i Brasilien inbjöd därför tillsammans med presidenterna i Argentina och Frankrike till en stor konferens då FN:s generalförsamling öppnade i september 2004. De presenterade en plan, Action Against Hunger and Poverty och ett upprop: the New York Declaration on Action Against Hunger and Poverty som över hundra länder skrev på, däribland Sverige.

FN:s alla medlemsländer har enats om Millennieutvecklingsmålen som bl a går ut på att utrota extrem fattigdom och hunger, men det saknas pengarna, politisk vilja och goda idéer. I aktionsplanen finns därför förslag på nya finansieringsmöjligheter. En liten avgift på valutatransaktioner, försumbar för penningplacerarna, skulle kunna göra det möjligt att finansiera grundläggande global välfärd. Varje dag omsätts mer än 1000 miljarder euro på den globala finansmarknaden. Att använda Tobinskatten för att införa ett globalt barnbidraget vore ett lämpligt första steg för att visa vilka oändliga möjligheter det faktiskt finns.

Sverige och EU skulle kunna visa på möjligheterna att leva upp till FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, där rätten att få försörja sig och rätten till mat och vatten ingår och en gång för alla slå fast att det är oacceptabelt att fortfarande på 2000-talet ska små barn dö på grund av kronisk undernäring. Ett globalt barnbidrag, finansierat av en global skatt på valutatransaktioner tror jag vore det snabbaste sättet att uppnå NOLLSVÄLT.

Lena Klevenås
april 2005

Vad är det för skillnad mellan röd och blå skolpolitik?

april 5, 2010

Tittade på skolfront på Påskdagen. Övertygade politiker från moderaterna respektive socialdemokraterna hävdade att det var stor skillnad på skolpolitiken beroende på vem som styrde. Särskilt framhöll de lärartätheten och andelen behöriga lärare. Socialdemokraten menade att lärartätheten var större var större i röda kommuner och moderaten hävdade att andelen behöriga lärare var större i blå kommuner.

Sanningen är att det inte är någon större skillnad alls på lärartäthet och lärarbehörighet!

Kanske är det dags att på allvar undersöka vad det är som gör att så många elever inte klarar att nå målen i grundskolan i stället för att träta om det är vänster eller höger som har rätt skolpolitik. Den enda skillnaden mellan röda o blå kommuner var att betygen var högre i de blå, men det är ett resultat av skillnaderna i föräldrarnas utbildningsnivå. Vill man att alla ska nå målen borde det alltså vara det som man ska kompensera för, eller?