Archive for oktober, 2009

Vill till riksdagen!

oktober 31, 2009

Just nu pågår provval till riksdagslistan för MP i Västar Götaland norra. Har precis postat ett brev till alla medlemmar i valkretsen och bett dem stödja min kandidatur. Hoppas det funkar och att fler blir glada än arga!
Den 12: räknas rösterna och den 22:a fastställs listans fem första namn!

Anledningen till att jag vill arbeta i riksdagen under nästa mandatperiod är främst mitt internationella engagemang, men jag har också stor politisk erfarenhet och uthållighet. Därför tror jag att jag skulle kunna göra nytta.

Mitt fokus är rätten till mat och nollsvält. Det finns tillräckligt med mat för att alla ska kunna äta sig mätta. Kronisk undernäring beror varken på för liten produktion eller på katastrofer och krig – utan sker under helt vardagliga förhållanden.

De finns tre saker vi måste verka för:

1. Öka trycket på världens regeringar så att de respekterar att mat är en mänsklig rättighet och att de gör det de åtagit sig när de undertecknade FN- konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturell rättigheterna, dvs. skyddar och respekterar sin egen befolkning.

2. Förändra EU:s handelspolitik, så att vi inte tvingar på fattigare länder avtal som gör att de tvingas öppna upp sina marknader för europeiska storföretag som tvångsförflyttar ursprungsfolk och småjordbrukare.

3. Förändra vår egen livsstil och minska våra ekologiska fotspår så att det finns utrymme för alla att försörja sig i värdighet utan att klimatet försämras.

Den här mandatperioden sitter jag i kommunfullmäktige i Alingsås och arbetar med barn- och ungdomsfrågor. Har ställt många frågor och interpellationer och synts en hel del i Alingsås tidning. Vi är ett bra gäng i lokalavdelningen och lyckades mycket bra i EU-valet och fick nästan 15 %. Ska strax iväg till studiecirkeln för att tipsa om hur man umgås med media, för alla nya som vill ta på sig uppdrag nästa mandatperiod. Jag gillar att organisera och bygga upp bättre strukturer för vårt arbete inom MP. Under fem år var jag sammankallande i Miljöpartiets internationella kommittéen och satt också i partistyrelsen två år.

Men jag har också erfarenheter från ett annat parti. 1991-1998 satt jag i riksdagen för socialdemokraterna. Den erfarenheten kan vara till nytta i det kommande samarbetet med (S) och (V). Kulturen inom våra partier är väldigt olika och kanske kan jag överbrygga en del missförstånd.

Jag var väldigt grön även som socialdemokrat; var EU-motståndare och JAS-motståndare, motionerade om sambandet mellan ekologi och den ekonomi och ifrågasatte den eviga ekonomiska tillväxten som mål för politiken.

Redan i mitten på 90-talet tyckte jag att Saab och Volvo skulle börja göra bensinsnålare bilar. Det var inte populärt hos alla metallare i Trollhättan och Dalsland, så jag blev helt sonika utbytt på riksdagslistan inför valet 1998. Det var första gången det var personval och de ville inte riskera att jag skulle komma in..

I riksdagen satt jag först i Jordbruksutskottet (miljö fanns inte då), 1991-1994 sedan i Utrikesutskottet. Det lämnade jag i protest 1996 då (S) sparade 5 miljarder i biståndet. De sista två åren var jag ersättare i Kulturutskottet.

Men jag fyllde ändå tiden väl bl. a. som ordförande i riksdagens grupp för mänskliga rättigheter och som vice ordf. i PGA, Parliamentarians for Global Action som samarbetar globalt kring miljö- och fredsfrågor.
Andra intressanta uppdrag som jag är ganska stolt över, var ordförandeskapet för svenska FAO-kommittén (FN:s organisation för Food and Agriculture) och i en Policygrupp för strategiskt tänkande kring globala livsmedelsfrågor. Allt vad vi föreslog där känns helt rätt ju mer tiden går.

Är det något jag är bra på så är det på att tänka långsiktigt och att se nya möjligheter. Bland annat därför trivs jag så bra i Miljöpartiet. Jag har varit medlem sedan 2003 och ställde upp i riksdagsvalet 2006
då jag stod på andra plats och var mycket nära att bli inkryssad.

Bland annat därför vill jag försöka igen!

Annonser

Världens barn

oktober 26, 2009

Insamlingsgalan Världens barn får Tom Alandh i GP att fundera över begreppet solidaritet. Det är bra. Vi vill så gärna göra gott och vara snälla, men om det verkligen var svälten vi ville avskaffa, var det då galor för att samla in pengar vi skulle ordna ?
De svältande kommer ju inte att få pengarna utan organisationer som ska utföra olika projekt. Men bistånd utifrån kommer aldrig att lyckas ordna grundläggande välfärd, barnavårdscentraler, mödravård, barnbidrag och skolluncher. Det måste ju varje regering göra för sin befolkning. Och resurserna finns i alla länder, men ofta struntar den ekonomiska eliten och regeringen i sin egen fattiga befolkning.
Därför måste vi öka respekten för mänskliga rättigheter och lägga ansvaret där det hör hemma. Och just nu när konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna äntligen fått sitt efterlängtade tilläggsprotokoll och 30 stater redan ratificerat det, vore det perfekt läge att lyfta upp rätten till mat som lösning på hungerproblemet. Nu kan individer klaga på sina regeringar när de inte skyddar o respekterar sin befolknings rätt att få försörja sig i värdighet.
Vad vi borde göra från Sverige är naturligtvis att skriva under detta protokoll och för övrigt sluta att sabotera andra länders möjligheter t ex genom den orättfärdiga handelspolitik vi genom EU prackar på dem. De gruvor och plantager som breder ut sig där människor bott o försörjt sig under generationer kränker deras rättigheter. Vi borde avstå från att lägga beslag på så mycket råvaror och resurser bara för att vi har köpkraften. De som tvångsförflyttas förlorar sin mark och har inga andra försörjningsmöjligheter. Det kan inga galor i världen rätta till. Men respekt för mänskliga rättigheter kan det.

Röda korset börjar dela ut mat i Europa!

oktober 19, 2009

Svälten ökar dramatiskt o kryper allt närmre Europa. Hörde på ekot nyss att Röda Korset börjat dela ut mat i Europa, inte bara i Östeuropa utan också i Skandinavien. I dag har nordiska Röda Korset ett möte i Malmö för att planera en utvidgning av sina hjälpprogram.
Så går det när inte regeringarna tar ansvar för sina åtaganden att skydda o respektera sin befolknings rätt till mat o rätt att kunna försörja sig i värdighet. Det är inte frivilligorganisationernas ansvar, det är regeringarnas enligt de åtaganden de gjort när de undertecknade konventionen om de ekonomiska social o kulturella rättigheterna, ESK-konventionen.
Har verkligen regeringarna gjort allt vad de kunnat och utnyttjat sina resurser till det yttersta av sin förmåga för att skydda de mänskliga rättigheterna?

Yanadifolkens kamp för rätten till mat

oktober 6, 2009

I juni adopterade FIAN Alingsås ett så kallat fall i Andhra Pradesh i Indien. Ett ursprungsfolk utanför kastsystemet, som levt som fiskare har mist sina försörjningsmöjligheter på grund av ett hamnbygge. FIAN AP har dokumenterat de kränkningar som skett av dessa människors rätt till mat och FIANs internationella sekretariat har lyft upp detta fall som en URGENT ACTION.

I juli hade vi en utställning med foton i Turbinhuset i Alingsås. Vi samlade namnunderskifter och undertecknade brev till myndigheterna. Reaktionen i Indien blev snabb. Dessa människor har nu fått olika typer av kompensation, risransoner, jobbtillfällen och viss ekonomisk hjälp. Deras kultur o deras sätt att leva är ohjälpligt borta men den värsta svälten avvärjd.
Att bekämpa hunger med mänskliga rättigheter hjälper!

Just nu är Ravi Kumar Tantepudi och Sudhakr Maddirala FIAN AP på Turné i Sverige. Igår besökte de Altrömergymnaiet och FIAN Alingsås. I dag ska vi till Donnergymnasiet i Gbg och till Brännö och i morgon till School of Global studies.

Sverige och ekonomiska o sociala rättigheter

oktober 2, 2009

Den 24 sept var det äntligen dags att signera FN:s nya tilläggsprotokoll till konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Äntligen skulle rätten till mat upphöjas till att få samma dignitet som rätten till prat. Individer vars rättigheter kränkts, ska få en möjlighet att ställa sina regeringar till svars när de inte har skyddat o respekterat sina invånares ekonomiska o sociala rättigheter.
Till det yttersta av sin förmåga och med alla tillgängliga resurser, så som de lovade då de undertecknade konventionen från 1976.
Det är ju en självklarhet att Sverige ska underteckna tilläggsprotokollet, men icke! Den borgerliga alliansregeringen vägrar. Carl Bildt tror inte på idén, men ekonomsikt utanförskap talar moderaterna gärna om liksom om demokrati och mänskliga rättigheter, men det verkar gälla bara vissa!
29 länder skrev på, däribland Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Luxenburg, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien o Spanien för att bara nämna tio EU-länder. Sedan var det 19 länder till som t ex Argentina, Ukraina, Senegal o Östtimor.
Roligt att Jan Eliasson f d utrikesminister, s, och Aleksander Gabelic riksdagsledamot, s, kritiserar regeringen för att inte skriva på i dagens debattartikel i GP. Då kan vi hoppas på ett undertecknande vid ett ev. regeringsskifte nästa höst.