Archive for september, 2009

Maria Leissner o demokratin

september 27, 2009

Den 15 sept firades FN:s demokratidag med ett seminarium i Stockholm där man diskuterade vad som händer i Honduras. FIAN var medarrangör och jag fick inleda.
EU:s och Sveriges fördömanden av kuppen har varit väldigt vaga och svaga. Är demokratin inte så mycket värd om den som vinner inte är så bra som vi hade tänkt oss? Eller är inte demokratin något heligt som vi värnar i alla sammanhang? Det borde det väl vara.
Och hur ska demokratin fungera om folk inte har mat i magen?
Maria Leissner, fd folkpartiledare och regeringens ambassadör för demokrati medverkade på detta seminarium o redovisade mycket intressanta siffror på stödet för demokratin i Latinamerika. Det har ju varit en lång demokrativåg över kontinenten. Diktaturer har störtas och ersatts av demokratiskt valda presidenter. Det är en glädjande och mycket positiv utveckling. Men stödet för demokratin blir allt svagare. Bara 20 % av befolkningarna tycker att demokrati är viktigt!
Orsaken är, enligt Leissner, att regeringarna misslyckats med att leverera välfärd. Människor har inte blivit mindre fattiga, det har inte blivit bättre skolor och sjukvård. Det mesta är sig likt sedan tidigare. Skattesystem saknas så staterna kan inte betala löner till anställda i offentliga sektorn som är minimal.
Vad vore då självklarare om inte att stödja de stärkta kraven på regeringarna att leverera välfärd, som blivit möjliga genom det nya tilläggsprotokollet till ESK-konventionen, frågade jag.
Hon kände inte till regeringens hållning, att Sverige inte skulle skriva under, men lovade undersöka saken.
Det ska bli intressant att se vad hon svarar.

Annonser

Dagens ros efter fullmäktigedebatt!

september 20, 2009

Det var riktigt trevligt att starta upp höstens första fullmäktigedebatter. Fyra interpellationer jag lämnat in hade legat och väntat sedan i juni och nu skulle jag få svar. En interpellation gällde museets framtid och museets vänner som lovats en debatt i fullmäktig och aldrig fått den satt på åhörarplats. De hade t o m annonserat innan!
Det blev riktigt trevligt, jag menar då själva debatten. Nästan alla partier deltog. Och i Alingsås tidning kom en artikel som inleddes med ”Lena Klevenås och hennes parti Miljöpartiet, vill ta vara på medborgarnas intressen och engagemang.” Skrivet som ett faktum konstaterat av den närvarande journalisten!
Jag måste säga att är är välförtjänt. Vi har pratat, skrivit, motionerat o interpellerat om deltagande demokrati och medborgardialog och kommunen säger att man ska ha medborgardialog, men det har man inga värda namnet.
Och så fick jag Dagens ros och ett tack i tidningen efteråt för att vara påläst och arbeta idogt för mitt parti med frågor som rör miljö och kultur och att detta gynnar alingsåsarna.
Jag nästan rodnar då jag citerar detta! Vilken start på höstens arbete!