Marit missar det mesta!

Millenniemål nr 1: Att utrota extrem fattigdom och hunger,
med ett första delmål att halvera svälten till år 2015

Situationen idag: Antalet svältande ökar dramatiskt och nu uppe i 963 miljoner människor, de flesta är barn. Varannan sekund dör en människa av kronisk undernäring under helt vardagliga förhållanden.

Marit har en poäng i: Att vi måste se helheten
Att lösningen ligger inom räckhåll
Att spara mat och äta upp är klimatsmart
Att köttkonsumtionen måste minska
Att varje människa på jorden har samma rätt till liv
Att svälten har berott på ren fattigdom

Marit missar: Mat är en mänsklig rättighet enligt juridiskt bindande konventioner. Den svenska regeringen, inkl folkpartiet, kommer inte att ratificera det nya tilläggsprotokollet till konventionen om de ekonomiska, social och kulturella rättigheterna, ESK-konventionen, som FN:s generalförsamling antog i dec 2008. (Svar från Carl Bildt på riksdagsfrågan från Bodil Ceballos)

Miljöpartiet vill: Att den svenska regeringen ratificerar protokollet så fort som möjligt. Protokollet ger en individuell klagomöjlighet inom FN-systemet till dem vars rätt till mat har kränkts. Varje lands regering måste respektera, skydda eller tillgodose sina medborgares rätt att kunna försörja sig. Alla gröna partiet i Europa arbetar för en snabb ratificeringsprocess.

Marit missar: Att EU:s handelsavtal ställer helt orimliga krav på investeringar, konkurrens och offentlig upphandling som bara gynnar europeiska storföretag utan hänsyn till människors rätt till t ex vatten. Samtidigt behåller EU subventionerna till sitt eget jordbruk.
Handelspolitiken tar inte klimatfrågan på allvar och hindrar hållbar utveckling.

Miljöpartiet vill: Att effektiv fattigdomsbekämpning och utrotande av hunger ska vara utgångspunkten för nya och rättvisa handelsregler.
Att Sverige kraftfullt engagerar sig för att vatten är en mänsklig rättighet och att EU inte driver på privatiseringen av vattentjänster.
Att Sverige arbetar för att rätten till mat garanteras i alla relevanta internationella överenskommelser.
Att exportsubventionerna avskaffas. (MP:s rapport Nollsvält)

Marit missar: Att en politik som ökar ekonomiska klyftor leder till för svag köpkraft. Den mat vi producerar idag skulle kunna räcka till dubbelt så många. Det är inte bristen på mat som gör att det finns svältande människor i världen, utan politiska hinder och bristen på köpkraft.

Miljöpartiet vill: Att biståndet ska öka.
Att Sverige i det internationella samarbetet ska arbeta för ekonomisk resursöverföring till förbättrade sociala skyddsnät.
Alla gröna partier i Europa vill införa en skatta på valutatransaktioner, en s k Tobinskatt, att användas till medborgarnas bästa

Marit påstår: Att ekologisk odling förvärrar svälten, eftersom skördarna blir mindre

Fakta är: Då det intensivt handelsgödslade jordbruket i Sverige läggs om till ekologisk odling minskar skördarna. Men omläggning till ekologisk odling i mer extensivt brukade odlingsystem – exempelvis i Afrika – leder oftast till stora skördeökningar. Det är i dessa områden skördeökningarna behövs som mest.(SNF Organic agriculture and food security in Africa)
I framtiden måste de biologiska systemen användas mer effektivt – utan tillskott av ändliga resurser och utan gifter som decimerar den biologiska mångfalden. Därför är den övergång till ett ekologiskt lantbruk som nu sker steg för steg så otroligt viktig.

Marit påstår: att GMO behövs

Fakta är: GMO är ett hot mot den biologiska mångfalden och därmed ett hot mot världens småbönder. De stora kemikalieföretagen tar kontroll över bondens liv genom att sälja hela paketet – genmodifierat utsäde, konstgödsel, bekämpningsmedel och bonden hamnar i skuldfälla. Gengrödorna leder till att odlaren helat tappar makten över maten, samtidigt som bolagen spelar rysk roulette med miljön och vår hälsa.

Marit påstår: Att enbart det storskaligt effektiva kan förse oss med vardagsmat som räcker till alla

Fakta är: Jordbruket förbrukar enorma mängder av energi i form av olja, el och fossilgas. Detta medför negativa effekter på klimat och ekosystem, vilket gör dagens jordbruk omöjligt i längden. Dessutom bygger dagens jordbruk på konstgödning som tillverkas av en ändlig resurs – fosfor.
All mat och det vatten som behövs till jordbruket produceras av ekosystem. De fungerar bara med en mångfald av arter, det som kallas den biologiska mångfalden. I dag försvinner arter i en allt högre takt.

Marit påstår: att ett kilo odlad lax kräver fem kilo foder varav 3 kilo är rent fiskmjöl. Hon kallar hon sin bok Lurad av laxen och påstår att det inte är särskilt smart att äta odlad lax.

Fakta är: Fiskmjöl används fortfarande mest till att föda upp kycklingar, grisar och till kattmat. Fiskfoder till laxuppfödning består till minst 50% av vegetabilier.
Ett kilo odlad lax kräver allt mindre foderfisk, nu är mängden ca 2 kilo. Odlad lax ligger inte bakom utfiskningen. (GP 11/4 2009)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: