Archive for maj, 2009

Äntligen debatt och karneval!

maj 30, 2009

Dagen börjar bra, med debattinlägget ”Marit Paulsen missar det viktigaste! publicerat i GT på ledarsidan! Tyvärr hittar jag det inte i nätupplagan. Kan någon hjälpa mig?

Tar lokaltåget till Vårgårda på morgonen för debatt på Murartorget med flera andra partier. Träffar återigen Folkpartiets Annika Beijbom. Hoppas hon får massor av kryss i stället för den förfärliga Marit om någon nu absolut vill rösta på FP!

Miljöpartiet är nu uppe i över 10 % och det betyder att Isabella Lövin kommer in. Vilket jag verkligen hoppas! EU:s fiskepoiltik är rent förfärlig och är det någon som kan få ordning på den så är det Isabella!

Sedan bär det av till Hammarkullekarnevalen. Solen skiner och det är varmt och härligt och massor av folk. Delar ut mängder av material, pratar med folk, hinner också snacka lite med andra miljöpartister. José Isal är där som så gärna vill att chilenarna och andra lationos ska stödja MP. Han är liksom jag avhoppade socialdemokrat och vill se mig som deras kandidat. Det vill jag gärna vara, men min spanska är rostig. Det är svårt när man inte har någon att prata med till vardags. Lika svårt som det är för invandrarna att prata svenska när de mest umgås med sina landsmän. Träffar en trevlig kvinna på vagnen därifrån som berättar att de som flytt ju också har ett motstånd mot att lär sig detta nya språk, för de vill ju aldrig komma hit. Till skillnad mot när jag lärde mig spanska, jag vill ju bara lära mig det för det var roligt, inte för att jag var tvungen….

Annonser

Hälsa en mänsklig rättighet!

maj 28, 2009

Helt rätt! Hälsa är en mänsklig rättighet, liksom utbildning, bostad, mat och vatten. De ingår i konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna som antogs 1966 och trädde i kraft 1976.

Roligt att GP skriver om hälsa som mänsklig rättighet i sin huvudledare idag. Vad som vore ännu roligare vore om de också kunde skriva om det nya tilläggsprotokoll till denna konvention som FN:s generalförsamling antog i december 2008 och där det första ratificeringstillfället är i september i New York. Men Sverige tänker inte skriva på! Varför?? Trots att just dessa mänskliga rättigheter genom tilläggsprotokollet kompletteras med denna länge efterlängtade individuella klagomöjlighet. Men tio länder kommer säkert att göra det vid det första tillfället och då träder protokollet i kraft.

Amnesty startade idag sin värdighetskampanj. Äntligen ska de också börja arbeta med alla mänskliga rättigheter. Det är också efterlängtat!

Isabella Lövin i Alingsås

maj 25, 2009

Tvåan på Miljöpartiets lista Isabella Lövin kom på ett snabbt besök till vår valstuga i Alingsås i lördags. Som författare till boken Tysta hav om utfiskningen i havet och EU:s skuld i det hela behövs hon verkligen i EU-parlamentet.
Torgmötet var hennes allra första. Politiker blev hon ju bara för några månader sedan då Miljöpartiet beslutade att lansera henne som kandidat till EU-parlamentet. Jag ställde lite frågor för att underlätta. Den intressantaste kom dock från publiken, hur hänger det här med piraterna utanför Somalia ihop med utfiskningen, har det något samband? Och visst har det det!

Växthus som valstuga!

maj 20, 2009

Nu står den där! Vår valstuga gjord som ett växthus av återvunna balkongdörrar från ett renoverat bostadsområde. I ensamt majestät på Lilla torget i Alingsås. Inga andra partier verkar bry sig om att ha valstugor. Men Miljöpartiet har. Det känns kul!
Inuti sitter valaffischerna tydligt och säkert bakom glasen.
Vi har också växter förstås, i en ”blomstersäng” en riktig liten grönmålad säng som vi ställer växter i och en ”valbyrå” med material. Växterna delar vi ut gratis till dem som vill ha. Vi sprider så att säga den ”gröna” rörelsen. Folk skrattar och blir glada och tar emot. Andra kommer dit med sådana de tröttnat på. Man ger och/eller tar.
Vi vill att folk ska fatta att det är valrörelse på gång! Och det gör dom!

Kongressen i Skövde

maj 17, 2009

Miljöpartiets kongress i Skövde konkurrerar i år med stora högtider i familjen, så jag åker bara dit en halv dag. Med mig har jag foldern
”Marit missar det mesta” som jag gjort och delar ut tillsammans med Nollsvält, rapporten som också blev ett studiematerial om hur man skulle kunna utrota extrem fattigdom och hunger.
Marit är förstås Marit Paulsen, etta på FP:s lista och alla citat från henne är hämtad ur hennes bok Lurad av laxen som fått stor uppmärksamhet.

http://www.makthavare.se inser jag att alla inte har förstått detta. Så här står det där:

På förstanamnsbasis med motståndarna

Bland allt material som sticks i händerna på kongressombud, besökare och journalister under mp-kongressen har Makthavare.se:s utsända reagerat särskilt över en folder betitlad ”Marit missar det mesta” som sägs vara framtagen av Lena Klevenås….

Det är den också. Man klagar också över att det inte står vem Marit är och att källhänvisningen till Marits påståenden saknas. Det är sant. Jag utgick från att alla förstod att det var Marit Paulson och att källan var hennes nya bok. Man förvånas också över att inte argumentationsmallar tagits fram för andra partiers kandidater. Men det är ju knappast min sak. Jag tog fram det jag ville dela med mig av till andra miljöpartister om det som är min huvudfråga, nollsvält. Som en argumentationshjälp i valrörelsen för den som behöver. Men journalister får naturligtvis också väldigt gärna använda den.

En fantastisk ny möjlighet!

maj 12, 2009

Snart kommer en mamma med svältande barn att kunna klaga till FN
för att hennes och hennes barns rätt till mat har kränkts! Men detta kommer också vara möjligt för svältande människor i Sverige
2008 firades 60-årsdagen av FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Vad som inte firades men hade varit värt en jättefest var att samma dag, den 10 dec 2008 antog FN:s generalförsamling ett tilläggsprotokoll till konventionen om de ekonomiska sociala och kulturella rättigheterna, ESK-konventionen.

Mat har varit en mänsklig rättighet i 60 år, men har inte behandlats som en rättighet. Tilläggsprotokollet ger nu äntligen individer en möjlighet att få sin sak prövad inom FN-systemet om deras rätt till exempelvis hälsa, utbildning, mat eller bostad har kränkts. En liknande klagoinstans har redan funnits i över 30 år gällande den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Med det nya instrumentet kan nu de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna äntligen likställas med de medborgerliga och politiska.

Det här är ett stort steg framåt för de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Det sänder ett starkt budskap till hela världen att alla mänskliga rättigheter är lika mycket värda. De stater som undertecknat ESK-konventionen har lovat att till det yttersta av sin förmåga och med alla tillgängliga resurser respektera, skydda och i sista hand tillgodose sina medborgares rätt till t ex mat. Konventionerna är juridiskt bindande och ändå ha regeringar hittills kunnat bryta mot dem utan att få kritik.

Nu är protokollet på plats, i det tysta, men det kommer att få en revolutionerande betydelse, såväl för svältande barn långt borta som för sjuka och gamla här i Sverige. Alla mänskliga rättigheter gäller alla individer överallt och alltid.

FIAN, den internationella människorättsorganisationen för rätten till mat, har i närmare två årtionden arbetat aktivt för ett tilläggsprotokoll till ESK-konventionen. Nu kan vi snart hjälpa individer och grupper att föra fram klagomål till FN när deras rätt till försörjning har kränkts. Det sätter också press på stater att förbättra individers tillgång till rättvisa på nationell nivå eftersom klagoinstansen först kan utnyttjas då vägarna genom det nationella rättssystemet har prövats.

När protokollet har ratificerats av minst tio stater kommer det att träda i kraft. Den nuvarande svenska regeringen tänker dessvärre inte ratificera protokollet. Kontakta gärna dem och övriga borgerliga politiker och fråga varför!

Lena Klevenås
Ordf FIAN Sverige
Food First Information and Action network
http://www.fian.se
http://www.fian.org

Marit missar det mesta!

maj 12, 2009

Millenniemål nr 1: Att utrota extrem fattigdom och hunger,
med ett första delmål att halvera svälten till år 2015

Situationen idag: Antalet svältande ökar dramatiskt och nu uppe i 963 miljoner människor, de flesta är barn. Varannan sekund dör en människa av kronisk undernäring under helt vardagliga förhållanden.

Marit har en poäng i: Att vi måste se helheten
Att lösningen ligger inom räckhåll
Att spara mat och äta upp är klimatsmart
Att köttkonsumtionen måste minska
Att varje människa på jorden har samma rätt till liv
Att svälten har berott på ren fattigdom

Marit missar: Mat är en mänsklig rättighet enligt juridiskt bindande konventioner. Den svenska regeringen, inkl folkpartiet, kommer inte att ratificera det nya tilläggsprotokollet till konventionen om de ekonomiska, social och kulturella rättigheterna, ESK-konventionen, som FN:s generalförsamling antog i dec 2008. (Svar från Carl Bildt på riksdagsfrågan från Bodil Ceballos)

Miljöpartiet vill: Att den svenska regeringen ratificerar protokollet så fort som möjligt. Protokollet ger en individuell klagomöjlighet inom FN-systemet till dem vars rätt till mat har kränkts. Varje lands regering måste respektera, skydda eller tillgodose sina medborgares rätt att kunna försörja sig. Alla gröna partiet i Europa arbetar för en snabb ratificeringsprocess.

Marit missar: Att EU:s handelsavtal ställer helt orimliga krav på investeringar, konkurrens och offentlig upphandling som bara gynnar europeiska storföretag utan hänsyn till människors rätt till t ex vatten. Samtidigt behåller EU subventionerna till sitt eget jordbruk.
Handelspolitiken tar inte klimatfrågan på allvar och hindrar hållbar utveckling.

Miljöpartiet vill: Att effektiv fattigdomsbekämpning och utrotande av hunger ska vara utgångspunkten för nya och rättvisa handelsregler.
Att Sverige kraftfullt engagerar sig för att vatten är en mänsklig rättighet och att EU inte driver på privatiseringen av vattentjänster.
Att Sverige arbetar för att rätten till mat garanteras i alla relevanta internationella överenskommelser.
Att exportsubventionerna avskaffas. (MP:s rapport Nollsvält)

Marit missar: Att en politik som ökar ekonomiska klyftor leder till för svag köpkraft. Den mat vi producerar idag skulle kunna räcka till dubbelt så många. Det är inte bristen på mat som gör att det finns svältande människor i världen, utan politiska hinder och bristen på köpkraft.

Miljöpartiet vill: Att biståndet ska öka.
Att Sverige i det internationella samarbetet ska arbeta för ekonomisk resursöverföring till förbättrade sociala skyddsnät.
Alla gröna partier i Europa vill införa en skatta på valutatransaktioner, en s k Tobinskatt, att användas till medborgarnas bästa

Marit påstår: Att ekologisk odling förvärrar svälten, eftersom skördarna blir mindre

Fakta är: Då det intensivt handelsgödslade jordbruket i Sverige läggs om till ekologisk odling minskar skördarna. Men omläggning till ekologisk odling i mer extensivt brukade odlingsystem – exempelvis i Afrika – leder oftast till stora skördeökningar. Det är i dessa områden skördeökningarna behövs som mest.(SNF Organic agriculture and food security in Africa)
I framtiden måste de biologiska systemen användas mer effektivt – utan tillskott av ändliga resurser och utan gifter som decimerar den biologiska mångfalden. Därför är den övergång till ett ekologiskt lantbruk som nu sker steg för steg så otroligt viktig.

Marit påstår: att GMO behövs

Fakta är: GMO är ett hot mot den biologiska mångfalden och därmed ett hot mot världens småbönder. De stora kemikalieföretagen tar kontroll över bondens liv genom att sälja hela paketet – genmodifierat utsäde, konstgödsel, bekämpningsmedel och bonden hamnar i skuldfälla. Gengrödorna leder till att odlaren helat tappar makten över maten, samtidigt som bolagen spelar rysk roulette med miljön och vår hälsa.

Marit påstår: Att enbart det storskaligt effektiva kan förse oss med vardagsmat som räcker till alla

Fakta är: Jordbruket förbrukar enorma mängder av energi i form av olja, el och fossilgas. Detta medför negativa effekter på klimat och ekosystem, vilket gör dagens jordbruk omöjligt i längden. Dessutom bygger dagens jordbruk på konstgödning som tillverkas av en ändlig resurs – fosfor.
All mat och det vatten som behövs till jordbruket produceras av ekosystem. De fungerar bara med en mångfald av arter, det som kallas den biologiska mångfalden. I dag försvinner arter i en allt högre takt.

Marit påstår: att ett kilo odlad lax kräver fem kilo foder varav 3 kilo är rent fiskmjöl. Hon kallar hon sin bok Lurad av laxen och påstår att det inte är särskilt smart att äta odlad lax.

Fakta är: Fiskmjöl används fortfarande mest till att föda upp kycklingar, grisar och till kattmat. Fiskfoder till laxuppfödning består till minst 50% av vegetabilier.
Ett kilo odlad lax kräver allt mindre foderfisk, nu är mängden ca 2 kilo. Odlad lax ligger inte bakom utfiskningen. (GP 11/4 2009)

Bröllop!

maj 6, 2009

Vår yngste son gifter sig på lördag!
Men kolla gärna min hemsida mp.se/lenaklevenas
om du vill ha något att läsa
om sånt jag gjort
och gillar och ogillar
Lena

Från parlamentet till gatan

maj 4, 2009

Gunnar Wetterberg skriver i dagens DN att färglösa riksdagsledamöter förlamar riksdagen. Han har helt rätt! I alla fall var det så när jag var riksdagsledamot för socialdemokraterna 1991-1998. Lojaliteten mot partiledningen var mycket viktigare än lojaliteten mot väljare och även mot kongressbeslut och partiprogram.
Jag försökte arbeta för det jag var vald för, internationell solidaritet och vägrade därför t ex att vara med och skära i biståndet ner till
0,7 % ”skammens gräns” 1996. Då blev jag uppmanad att lämna utrikesutskottet där jag satt, blev ersättare i kulturutskottet fram till valet 1998. Då blev jag helt sonika utbytt på listan mot en ”facklig kamrat” som sitter i riksdagen sedan dess och inte gör något väsen alls av sig. Precis så som man ska om man är socialdemokrat.

Många uppmanade mig att personvalskampanja då 1998, jag var ganska känd, men fick inte stå med på listan alls, just för att det var personval för första gången. Risken/chansen att jag skulle ha kommit in om väljarna hade fått bestämma framfördes t o m som ett skäl av valberedningen för att jag inte skulle få stå med på listan. Så jag förlorade min plats. Alternativet hade varit att blida ett nytt parti, men det är ju inte så snabbt och lätt gjort.

Det ”fel” som jag gjorde var att jag ville diskutera och ifrågasatta en del vi gjorde. Bl a ville jag ändra förmånsbeskattningen på bensinslukande tjänstebilar. Den motionen fick jag inte lämna in. Det skulle hota jobben i Trollhättan….
Jag ville också diskutera ekonomiska tillväxten kontra det ekologiska systemet. För många var det detsamma som att jag inte ville att folk skulle ha jobb. Det är sorgligt att Metall har så stor makt över SAP

Jag tror att mycket av socialdemokratins nuvarande kris beror på att man har gjort sig av med väldigt många kreativa och självständigt tänkande ledamöter. Och att ha någon form av utbildning på högre nivå vara närmast något man smög med.

Vill du läsa om mina vedermödor finns min e-bok på mp.se/lenaklevenas

På väg till Karlstad och Skara

maj 4, 2009

Sitter o förbereder peppningsmöte i kväll med MP Karlstad och att bli utfrågad av gymnasieklasser i Skara i morgon.

Valrörelsen är konstig påpekar deras lärare som vill att jag ska presentera Miljöpartiets politik på några viktiga områden som kommer att behandlas under mandatperioden. Inte bara prata om vår politik i största allmänhet som andra partier tydligen har gjort.

Det är inte så självklart att veta vad som kommer upp i EU-parlamentet, men jag kollar med Carl Schlyter som är snabb med att svara att klimatpaketet och livsmedelsmärkningen kommer upp i höst, djurtransporterna 2010 och ny fiskepolitik 2011. Bra och tydliga ämnen! Sedan kommer jag förstås att prata mycket om EU:s destruktiva handelspolitik som orsakar så mycket bekymmer för fattigare människor och länder i Syd. Och där har vi ju ingen svenska politik längre utan bara EU:s gemensamma.